<optgroup id="fcjtq"></optgroup>

<track id="fcjtq"><em id="fcjtq"></em></track>
 • <optgroup id="fcjtq"></optgroup>
  <legend id="fcjtq"><li id="fcjtq"></li></legend>
   1. <span id="fcjtq"><output id="fcjtq"><nav id="fcjtq"></nav></output></span>

   2. <samp id="fcjtq"><center id="fcjtq"></center></samp>
   3. 歡迎來到原中小學教育資源網!

    三字經全文帶拼音

    漢語拼音 時間:2018-12-03 我要投稿
    【www.qb552.com - 漢語拼音】

     《三字經》是中國的傳統啟蒙教材,在中國古代經典當中《三字經》是最淺顯易懂的讀本之一。很多大朋友在小時候可能都讀過三字經,現在想給小孩找有拼音版的,小編馬上為您奉上三字經全文

    三字經全文

     rén zhī chū xìng běn shàn

     人 之 初 , 性 本 善。

     xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

     性 相 近 , 習 相 遠。

     gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

     茍 不 教 , 性 乃 遷。

     jiào zhī dào guì yǐ zhuān

     教 之 道 , 貴 以 專。

     xī mèng mǔ zé lín chǔ

     昔 孟 母 , 擇 鄰 處。

     zǐ bù xué duàn jī zhù

     子 不 學 , 斷 機 杼。

     dòu yān shān yǒu yì fāng

     竇 燕 山 , 有 義 方。

     jiào wǔ zǐ míng jù yáng

     教 五 子 , 名 俱 揚。

     yǎng bú jiào fù zhī guò

     養 不 教 , 父 之 過。

     jiào bù yán shī zhī duò

     教 不 嚴 , 師 之 惰。

     zǐ bù xué fēi suǒ yí

     子 不 學 , 非 所 宜。

     yòu bù xué lǎo hé wéi

     幼 不 學 , 老 何 為。

     yù bù zhuó bù chéng qì

     玉 不 琢 , 不 成 器。

     rén bù xué bù zhī yì

     人 不 學 , 不 知 義。

     wèi rén zǐ fāng shào shí

     為 人 子 , 方 少 時。

     qīn shī yǒu xí lǐ yí

     親 師 友 , 習 禮 儀。

     xiāng jiǔ líng néng wēn xí

     香 九 齡 , 能 溫 席。

     xiào yú qīn suǒ dāng zhí

     孝 于 親 , 所 當 執。

     róng sì suì néng ràng lí

     融 四 歲 , 能 讓 梨。

     tì yú zhǎng yí xiān zhī

     弟 于 長 , 宜 先 知。

     shǒu xiào tì cì jiàn wén

     首 孝 弟 , 次 見 聞。

     zhī mǒu shù shí mǒu wén

     知 某 數 , 識 某 文。

     yī ér shí shí ér bǎi

     一 而 十 , 十 而 百。

     bǎi ér qiān qiān ér wàn

     百 而 千 , 千 而 萬。

     sān cái zhě tiān dì rén

     三 才 者 , 天 地 人。

     sān guāng zhě rì yuè xīng

     三 光 者 , 日 月 星。

     sān gāng zhě jūn chén yì

     三 綱 者 , 君 臣 義。

     fù zǐ qīn fū fù shùn

     父 子 親 , 夫 婦 順。

     yuē chūn xià yuē qiū dōng

     曰 春 夏 , 曰 秋 冬。

     cǐ sì shí yùn bù qióng

     此 四 時 , 運 不 窮。

     yuē nán běi yuē xī dōng

     曰 南 北 , 曰 西 東。

     cǐ sì fāng yìng hū zhōng

     此 四 方 , 應 乎 中。

     yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

     曰 水 火 , 木 金 土。

     cǐ wǔ xíng běn hū shù

     此 五 行 , 本 乎 數。

     yuē rén yì lǐ zhì xìn

     曰 仁 義 , 禮 智 信。

     cǐ wǔ cháng bù róng wěn

     此 五 常 , 不 容 紊。

     dào liáng shū mài shǔ jì

     稻 粱 菽 , 麥 黍 稷。

     cǐ liù gǔ rén suǒ shí

     此 六 谷 , 人 所 食。

     mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

     馬 牛 羊 , 雞 犬 豕。

     cǐ liù chù rén suǒ sì

     此 六 畜 , 人 所 飼。

     yuē xǐ nù yuē āi jù

     曰 喜 怒 , 曰 哀 懼。

     ài wù yù qī qíng jù

     愛 惡 欲 , 七 情 具。

     páo tǔ gé mù shí jīn

     匏 土 革 , 木 石 金。

     sī yǔ zhú nǎi bā yīn

     絲 與 竹, 乃 八 音。

     gāo zēng zǔ fù ér shēn

     高 曾 祖 , 父 而 身。

     shēn ér zǐ zǐ ér sūn

     身 而 子 , 子 而 孫。

     zì zǐ sūn zhì xuán zēng

     自 子 孫 , 至 玄 曾

     nǎi jiǔ zú rén zhī lún

     乃 九 族 , 人 之 倫。

     fù zǐ ēn fū fù cóng

     父 子 恩 , 夫 婦 從。

     xiōng zé yǒu dì zé gōng

     兄 則 友 , 弟 則 恭。

     zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

     長 幼 序 , 友 與 朋。

     jūn zé jìng chén zé zhōng

     君 則 敬 , 臣 則 忠。

     cǐ shí yì rén suǒ tóng

     此 十 義 , 人 所 同。

     fán xùn méng xū jiǎng jiū

     凡 訓 蒙 , 須 講 究。

     xiáng xùn gǔ míng jù dòu

     詳 訓 詁 , 明 句 讀。

     wéi xué zhě bì yǒu chū

     為 學 者 , 必 有 初。

     xiǎo xué zhōng zhì sì shū

     小 學 終 , 至 四 書。

     lún yǔ zhě èr shí piān

     論 語 者 , 二 十 篇。

     qún dì zǐ jì shàn yán

     群 弟 子 , 記 善 言。

     mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

     孟 子 者 , 七 篇 止。

     jiǎng dào dé shuō rén yì

     講 道 德 , 說 仁 義。

     zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

     作 中 庸 , 子 思 筆。

     zhōng bù piān yōng bú yì

     中 不 偏 , 庸 不 易。

     dà xiǎo dài zhù lǐ jì

     大 小 戴 , 注 禮 記。

     shù shèng yán lǐ yuè bèi

     述 圣 言 , 禮 樂 備。

     yuē guó fēng yuē yǎ sòng

     曰 國 風 , 曰 雅 頌。

     hào sì shī dāng fěng yǒng

     號 四 詩 , 當 諷 詠。

     shī jì wáng chūn qiū zuò

     詩 既 亡 , 春 秋 作。

     yù bāo biǎn bié shàn è

     寓 褒 貶 , 別 善 惡。

     sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

     三 傳 者 , 有 公 羊。

     yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

     有 左 氏 , 有 谷 梁。

     jīng jì míng fāng dú zǐ

     經 既 明 , 方 讀 子。

     cuō qí yào jì qí shì

     撮 其 要 , 記 其 事。

     wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

     五 子 者 有 荀 揚。

     wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

     文 中 子 , 及 老 莊。

     jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

     經 子 通 , 讀 諸 史。

     kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

     考 世 系 , 知 終 始。

     zì xī nóng zhì huáng dì

     自 羲 農 , 至 黃 帝。

     hào sān huáng jū shàng shì

     號 三 皇 , 居 上 世。

     táng yǒu yú hào èr dì

     唐 有 虞 , 號 二 帝。

     xiāng yī xùn chēng shèng shì

     相 揖 遜 , 稱 盛 世。

     xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

     夏 有 禹 , 商 有 湯。

     zhōu wén wǔ chēng sān wáng

     周 文 武 , 稱 三 王。

     xià chuán zǐ jiā tiān xià

     夏 傳 子 , 家 天 下。

     sì bǎi zǎi qiān xià shè

     四 百 載 , 遷 夏 社。

     tāng fá xià guó hào shāng

     湯 伐 夏 , 國 號 商。

     liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

     六 百 載 , 至 紂 亡。

     zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

     周 武 王 , 始 誅 紂。

     bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

     八 百 載 , 最 長 久。

     zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

     周 轍 東 , 王 綱 墜。

     Chěng gān gē shàng yóu shuì

     逞 干 戈 , 尚 游 說。

     shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

     始 春 秋 , 終 戰 國。

     wǔ bà qiáng qī xióng chū

     五 霸 強 , 七 雄 出。

     yíng qín shì shǐ jiān bìng

     嬴 秦 氏 , 始 兼 并。

     chuán èr shì chǔ hàn zhēng

     傳 二 世 , 楚 漢 爭。

     gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

     高 祖 興 , 漢 業 建。

     zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

     至 孝 平 , 王 莽 篡。

     guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

     光 武 興 , 為 東 漢。

     sì bǎi nián zhōng yú xiàn

     四 百 年 , 終 于 獻。

     wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

     魏 蜀 吳 , 爭 漢 鼎。

     hào sān guó qì liǎng jìn

     號 三 國 , 迄 兩 晉。

     song qí jì liáng chén chéng

     宋 齊 繼 , 梁 陳 承。

     wéi nán cháo dū jīn líng

     為 南 朝 , 都 金 陵。

     běi yuán wèi fēn dōng xi

     北 元 魏 , 分 東 西。

     yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

     宇 文 周 , 與 高 齊。

     dài zhì suí yì tǔ yǔ

     迨 至 隋 , 一 土 宇。

     bú zài chuan shī tǒng xù

     不 再 傳 , 失 統 緒。

     táng gāo zǔ qǐ yì shī

     唐 高 祖 , 起 義 師。

     chú suí luàn chuàng guó jī

     除 隋 亂 , 創 國 基。

     èr shí chuán sān bǎi zǎi

     二 十 傳 , 三 百 載。

     liáng miè zhī guó nǎi gǎi

     梁 滅 之 , 國 乃 改。

     liáng táng jìn jí hàn zhōu

     梁 唐 晉 , 及 漢 周。

     chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

     稱 五 代 , 皆 有 由。

     yán sòng xīng shòu zhōu shàn

     炎 宋 興 , 受 周 禪。

     shí bā chuán nán běi hùn

     十 八 傳 , 南 北 混。

     liáo yǔ jīn dì hào fēn

     遼 與 金 , 帝 號 紛。

     dài miè liáo sòng yóu cún

     迨 滅 遼 , 宋 猶 存。

     zhì yuán xīng jīn xù xiē

     至 元 興 , 金 緒 歇。

     yǒu sòng shì yì tong miè

     有 宋 世 , 一 同 滅。

     bìng zhōng guó jiān róng dí

     并 中 國 , 兼 戎 狄。

     míng tài zǔ jiǔ qīn shī

     明 太 祖 , 久 親 師。

     chuán jiàn wén fāng sì sì

     傳 建 文 , 方 四 祀。

     qiān běi jīng yǒng lè sì

     遷 北 京 , 永 樂 嗣。

     dài chóng zhēn méi shān shì

     迨 崇 禎 , 煤 山 逝。

     qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

     清 太 祖 , 膺 景 命。

     jìng sì fāng kè dà dìng

     靖 四 方 , 克 大 定。

     zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

     至 宣 統 , 乃 大 同。

     shí èr shì qīng zuò zhōng

     十 二 世 , 清 祚 終。

     dú shǐ zhě kǎo shí lù

     讀 史 者 , 考 實 錄。

     tōng gǔ jīn ruò qīn mù

     通 古 今 , 若 親 目。

     kǒu ér song xīn ér wéi

     口 而 誦 , 心 而 維。

     cháo yú sī xī yú sī

     朝 于 斯 , 夕 于 斯。

     xī zhòng ní shī xiàng tuó

     昔 仲 尼 , 師 項 橐。

     gǔ shèng xián shàng qín xué

     古 圣 賢 , 尚 勤 學。

     zhào zhōng ling dú lǔ lún

     趙 中 令 , 讀 魯 論。

     bǐ jì shì xué qiě qín

     彼 既 仕 , 學 且 勤。

     pī pú biān xiāo zhú jiǎn

     披 蒲 編 , 削 竹 簡。

     bǐ wú shū qiě zhī miǎn

     彼 無 書 , 且 知 勉。

     tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

     頭 懸 梁 , 錐 刺 股。

     bǐ bú jiào zì qín kǔ

     彼 不 教 , 自 勤 苦。

     rú náng yíng rú yìng xuě

     如 囊 螢 , 如 映 雪。

     jiā suī pín xué bú chuò

     家 雖 貧 , 學 不 輟。

     rú fù xīn rú guà jiǎo

     如 負 薪 , 如 掛 角。

     shēn suī láo yóu kǔ zhuó

     身 雖 勞 , 猶 苦 卓。

     sū lǎo quán èr shí qī

     蘇 老 泉 , 二 十 七。

     shǐ fā fèn dú shū jí

     始 發 奮 , 讀 書 籍。

     bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

     彼 既 老 , 猶 悔 遲。

     ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

     爾 小 生 , 宜 早 思。

     ruò liáng hào bā shí èr

     若 梁 灝 , 八 十 二。

     duì dà tíng kuí duō shì

     對 大 廷 , 魁 多 士。

     bǐ jì chéng zhòng chēng yì

     彼 既 成 , 眾 稱 異。

     ěr xiǎo shēng yí lì zhì

     爾 小 生 , 宜 立 志。

     yíng bā suì néng yǒng shī

     瑩 八 歲 , 能 詠 詩。

     mì qī suì néng fù qí

     泌 七 歲 , 能 賦 棋。

     bǐ yǐng wù rén chēng qí

     彼 穎 悟 , 人 稱 奇。

     ěr yòu xué dāng xiào zhī

     爾 幼 學 , 當 效 之。

     cài wén jī néng biàn qín

     蔡 文 姬 , 能 辨 琴。

     xiè dào yùn néng yǒng yín

     謝 道 韞 , 能 詠 吟。

     bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

     彼 女 子 , 且 聰 敏。

     ěr nán zǐ dāng zì jǐng

     爾 男 子 , 當 自 警。

     táng liú yàn fāng qī suì

     唐 劉 晏 , 方 七 歲。

     jǔ shén tóng zuò zhèng zì

     舉 神 童 , 作 正 字。

     bǐ suī yòu shēn yǐ shì

     彼 雖 幼 , 身 已 仕。

     ěr yòu xué miǎn ér zhì

     爾 幼 學 , 勉 而 致。

     yǒu wéi zhě yì ruò shì

     有 為 者 , 亦 若 是。

     quǎn shǒu yè jī sī chén

     犬 守 夜 , 雞 司 晨。

     gǒu bù xué hé wéi rén

     茍 不 學 , 曷 為 人。

     cán tǔ sī fēng niàng mì

     蠶 吐 絲 , 蜂 釀 蜜。

     rén bù xué bù rú wù

     人 不 學 , 不 如 物。

     yòu ér xué zhuàng ér xíng

     幼 而 學 , 壯 而 行。

     shàng zhì jūn xià zé mín

     上 致 君 , 下 澤 民。

     yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

     揚 名 聲 , 顯 父 母。

     guāng yú qián yù yú hòu

     光 于 前 , 裕 于 后。

     rén yí zǐ jīn mǎn yíng

     人 遺 子 , 金 滿 贏。

     wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

     我 教 子 , 惟 一 經。

     qín yǒu gōng xì wú yì

     勤 有 功 , 戲 無 益。

     jiè zhī zāi yí miǎn lì

     戒 之 哉 , 宜 勉 力。

    三字經全文帶拼音

    熱門文章
    夜夜撸2019最新版