<optgroup id="fcjtq"></optgroup>

<track id="fcjtq"><em id="fcjtq"></em></track>
 • <optgroup id="fcjtq"></optgroup>
  <legend id="fcjtq"><li id="fcjtq"></li></legend>
   1. <span id="fcjtq"><output id="fcjtq"><nav id="fcjtq"></nav></output></span>

   2. <samp id="fcjtq"><center id="fcjtq"></center></samp>
   3. 歡迎來到原中小學教育資源網!

    魚我所欲也文言文閱讀答案

    文言文 時間:2017-09-06 我要投稿
    【www.qb552.com - 文言文】

     導語:語文閱讀在平時測試、期末考試中都占有很大的比重,所以,多做一些閱讀練習,不僅能熟能生巧,輕松應對考試,最重要的,對于語文學習能力的提高非常有幫助。以下是小編為大家分享的,歡迎借鑒!

     魚,我所欲也,熊掌,亦我所欲也;二者不可得兼,舍魚而取熊掌者也。生,亦我所欲也,義,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取義者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不為茍得也;死亦我所惡,所惡有甚于死者,故患有所不辟也.如使人之所欲莫甚于生,則凡可以得生者何不用也?使人之所惡莫甚于死者,則凡可以辟患者何不為也?由是則生而有不用也,由是則可以辟患而有不為也。是故所欲有甚于生者,所惡有甚于死者。非獨賢者有是心也,人皆有之,賢者能勿喪耳。

     一簞食,一豆羹,得之則生,弗得則死.呼爾而與之,行道之人弗受;蹴爾而與之,乞人不屑也.萬鐘則不辯禮義而受之,萬鐘于我何加焉!為宮室之美,妻妾之奉,所識窮乏者得我與?鄉為身死而不受,今為官室之美為之;鄉為身死而不受,今為所識窮乏者而為之;鄉為身死而不受,今為所識窮乏者得我而為之;是亦不可以已乎?此之謂失其本心。

     1.解釋下列加線詞的意思。

     ①蹴爾而與之( )

     ②萬鐘則不辯禮義而受之( )

     ③今為妻妾之奉為之( )

     ④是亦不可以已乎( )

     2.下列句子的朗讀停頓不正確的一項是( )

     A.如使人之所欲/莫甚于生

     B.由是/則生而有不用也

     C.此之謂/失其本心

     D.今為所識窮乏者得/我而為之

     3.下列各組中加粗的詞的意義完全相同的一項是( )

     A.舍魚而取熊掌者也屋舍儼然

     B.是故所欲有甚于生者 同舍生皆被綺繡

     C.是亦不可以已乎 然胡不已乎

     D.萬鐘于我何加焉 莊子與惠子游于濠梁之上

     4.用現代漢語寫出下面句子的意思。

     (1)非獨賢者有是心也,人皆有之,賢者能勿喪耳。

     _______________________________________

     (2)蹴爾而與之,乞人不屑也。

     _______________________________________

     5.“非獨賢者有是心也,人皆有之,賢者能勿喪耳”中的“是心”指什么?(用原文中的語句來回答)

     _______________________________________

     6.本文觀點廣為后人贊同,請找出本文觀點并寫出與本文觀點一致的兩句詩。

     觀點:_________________________________

     詩句:_________________________________

     7.“如使人之所欲莫甚于生,則凡可以得生者何不用也。使人之所惡莫甚于死者,則凡可以避患者何不為也?”的深層含義是什么?

     _______________________________________

     參考答案:

     1.①用腳踢。②高官厚祿。③侍奉。④停止,放棄。

     2.D

     3.C

     4.(1)不僅賢人有這種本性,人人都有,不過賢人能夠不喪失罷了。

     (2)用腳踢著(或踩過)給別人吃,乞丐也不愿意接受。

     5.所欲者有甚于生者,所惡者有甚于死者

     6.舍生而取義 第二問答案提示:①取義成仁今日事,人間遍種自由花②人生自古誰無死,留取丹心照漢青

     7.如果一個人,所喜愛的沒有超過生命的,所厭惡的沒有超過死亡的,那么這樣的人就會無所不為,就會成為卑鄙無恥的人。

    熱門文章
    夜夜撸2019最新版